Treballant en modificació de planejament

Ja hem començat a treballar en la modificació parcial del planejament a Arbúcies

Treballant una modificació parcial del PGO d’Arbúcies.

s99 arquitectes modificació planejament

s99 arquitectes modificació planejament