PROJECTE D’OBRES DEL CARRER VOLTA A TERRASSA

L’àmbit del projecte és el carrer Volta, des de la Rambla d’Egara fins el carrer Galileu.

El carrer Volta és un carrer cèntric amb una amplada de 10 metres, tenia unes aceres petites, de 1,50 m, un carril d’aparcament i dos de circulació. Sovint presentava una imatge desendreçada de vianants circulant per l’asfalt i de doble filera de cotxes aparcats.

Els perfils de les façanes no son regulars, té una estructura de casals amb habitatges unifamiliars que a les cantonades es transforma creant blocs més alts de habitatges plurifamiliars; els blocs tenen tribunes i balcons pràcticament a tota la longitud de la seva façana i els casals tenen una façana molt més plana.

L’encàrrec del projecte demanava: donar prioritat als vianants, respectant el pas dels vehicles, potenciar el comerç, evitar les barreres arquitectòniques i millorar totes les infrastructures tan aèries com soterrades.

Es va optar per augmentar les voreres al màxim reduint la calçada a 3,00 metres d’amplada. Així el trànsit dels vehicles es reduïa a un sòl carril afavorint la circulació a poca velocitat. Evitant qualsevol barrera arquitectònica es van alinear totes les peces de mobiliari, il·luminació i arbrat en una franja de 80 cm. dins unes aceres de 3,50 m..

Seguin el criteri del Pla Integral del Centre de Terrassa, el tipus de paviment de les voreres es de llambordes ceràmiques, que es complementa amb unes tires de granit. La calçada esta pavimentada amb asfalt, i el projecte proposava passar unes tires de granit que creuaven les voreres i l’asfalt, per tal de lligar les dues parts i remarcar el caràcter semipeatonal del carrer. La decisió política de no tallar el tràfic del carrer un cop asfaltat va fer impossible col·locar aquestes peces, decisió que si bé vàrem entendre en el moment, no deixa de saber greu. La il·luminació es va col·locar al llarg del carrer amb llumeneres amb bàcul a les dues aceres; a l’accés des de la Rambla es va col·locar un fito il·luminat com a senyalització.

L’arbrat es bàsicament del tipus “Liquidambar copat” agrupats de dos en dos al llarg dels dos trams de carrer corresponent-se amb la zona d’habitatges unifamiliars. A les cantonades l’arbrat i els escossells varien per remarcar la diferenciació constructiva de les façanes, i s’hi han col·locat vuit “Prunus” vermells individuals. S’han plantat dos xiprers, un a cada cantonada dels carrers Arquímedes i Galileu, per mantenir la referència del carrer Pare Llaurador (paral·lel a Volta). A les cantonades entre els Prunus s’hi van col·locar els bancs i les papereres.