Casa 040

Tot el projecte parteix d’un emplaçament privilegiat, situat al centre de la ciutat, i a la vegada dins del parc. I d’un ús destinat a un habitatge per a una persona sola que demanava no tenir barreres arquitectòniques.

Es tracta d’una reforma integral, d’un habitatge d’un segle d’antiguitat.

A la cara Nord té l’accés en un carrer estret i sense sortida, amb un cert aire de petit poble, mentre que a la cara sud dona al Parc de, on apareix la terrassa com a mirador.

Tot l’habitatge es converteix en el pas d’un carrer estret, tranquil i sense sol, a un gran parc urbà obert i assolellat. El projecte acompanya aquest pas amb una tirada de moble, adossat a una mitgera, que va incorporant els serveis de armaris, planxa, electrodomèstics de cuina, moble de sala(TV, escala), que unifica tot l’habitatge, i que permet que només entrar la vista ja ens porti cap a l’espai obert. A l’altra banda només queden tancats dormitori i bany. Aquest pas gradual es va obrint tenint un espai ampli que conté la zona de cuina, menjador i estar acabant amb un gran finestral, el qual s’amaga dins la façana, desapareixent i incorporant la terrassa exterior com al mateix espai que a l’interior, de tal manera que ens porta a un balcó del parc sense tenir consciència de traspassar cap canvi d’espai limitat.

La continuïtat en l’espai i el traspàs de l’interior a l’exterior, és el projecte, i en aquest pas es troba l’habitatge.