Casa 001

El projecte parteix d’un emplaçament amb tres condicionants:

El primer és l’orientació Sud en façana a carrer, on justament es volia deixar una habitació que permetés ser convertit en garatge, quedant la part de jardí amb orientació Nord.

El segon és la gran fondària edificable (18m) que no és gaire habitual en aquest tipus de solars.

El tercer és degut a l’ús, ja que un dels habitants pertany a un O.N.G., i per tant volia poder tenir un estudi a casa on poder realitzar-ne les reunions, sense necessitat de passar pels espais més propis i privats.

Per tal d’aconseguir un habitatge prou lluminós i amb la llum solar el suficientment càlida, a la vegada que complir amb les necessitats d’ús s’utilitzen dos conceptes principals que marquen el projecte:

1.La utilització d’una escala de dos trams continus i no solapats que ens porten a l’estudi de la segona planta directament, sense interferir en cap espai privat. Al no solapar-se els dos trams permet que el Sol banyi tota l’escala, gràcies a una tarja de vidre a Sud situada a l’estudi.

2.Es situa un pati interior de dimensions suficients en la direcció Nord-Sud, per tal que permeti fruir a tot l’habitatge de la calidesa que dona la llum del Sol quan entra per aquest, i que permet il•luminar i ventilar tots els espais que es troben al centre d’un habitatge de proporció molt allargada. En especial la zona de menjador, i la cuina que en altre cas seria interior.