ACCESSIBILITAT AL PONT DE SANT PERE DE TERRASSA

L’ encàrrec és mínim, es tracte només de resoldre l’accessibilitat d’un Pont històric.

Hi ha un projecte pendent d’adjudicar per part de l’Ajuntament per adequar per a vianants un àmbit més gran que inclou el pont.

Per constants queixes, l’Ajuntament no pot demorar solucionar l’accessibilitat del pont.

Per tant l’encàrrec que es fa és: mínima actuació, mínim cost. Sols solucionar l’accessibilitat.

El pont tenia una vorera de paviment poc uniforme, un pas central de llamborda, per al qual encara hi passaven vehicles, i un bordó.

La llamborda es el paviment original i segons patrimoni s’ha de mantenir, però com que té desnivells superiors a 2cm no és accessible.

Es refà el paviment del que era la vorera, fins tenir 1 m d’ample, modificant el desguàs, que anava travessant per sota la vorera, amb una reixa continua que juntament amb una nova franja de granet es posa tot al mateix nivell que les llambordes i forma un pas accessible de l’amplada mínima.

Es prohibeix definitivament la circulació de vehicles. Ara és tot per a vianants.

Ningú té la sensació que s’ha modificat el pont, només que ara s’hi passa millor.

L’encàrrec era mínim, la voluntat de l’actuació és encara més mínima.